خلع لباس شدن یک روحانی

خلع لباس شدن یک روحانی سیدمهدی صدرالساداتی از خلع لباس خود با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام توهین به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد. مهدی صدرالساداتی،
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ