رای نهایی شکایت النصر از پرسپولیس

ادعای یک خبرنگار عربستانی؛ نظر نهایی فیفا درباره شکایت النصر از پرسپولیس خبرنگار عربستانی مدعی شد که فیفا داستان شکایت النصر از پرسپولیس را بدون صادر کردن تصمیم جدیدی مختومه اعلام کرد.
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ