وحشت اسرائیل از قدرت ویژه نظامی ایران

یک تارنمای صهیونیستی هشدار داد که زرادخانه گسترده و نیرومند پهپادهای رزمی ایران، از توانایی بالقوه تغییر اوضاع خاورمیانه برخوردار خواهد بود. تارنمای «جوویش نیوز سیندیکیت»،
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ