ارتفاع 5 متری برف همراه با عکس

در گردنه هورامان کردستان بیش از 5 متر بارف باریده است. ارتفاع برف در گردنه ژالانه هورامان کردستان به بالای ۵ متر رسید.  
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ